Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

εξω...

….ψιχαλίζει , μέσα μου μια φλόγα καίει που δεν σβήνει ,
μια φλόγα που την κρυφό-κοιτάς σαν το άγριο θηρίο , κρυμμένο πίσω από  θάμνους .
μια φλόγα που φοβίζει στα μάτια σου .