Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Nothing new on the western front ......
....nothing new on the eastern front......

Δεν υπάρχουν σχόλια: